۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

زمان مقوله‌ی عجیبی‌ستزمان مقوله‌ی عجیبیه..
سر ِ وقت بودن ِ آدما...
وقت گذاشتنشون برای بقیه
وقت‌ها رو با هم تقسیم کردن...
وقت کم آوردن..
نهایت ِ تلاش برای وقت گذاشتن، اما ناتوان بودن و درمانده شدن
وقت گذاشتن برای اغلب ِ چیزها به جز چیزایی که دوست ندارن یا براشون جذابیتی نداره و فقط از روی اجباره..

آدمی باید با وقت کنار بیاد. با وقت خودش، با وقت بقیه...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر