۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

کابوس سبز


روزهاست خفته­ام به امید بیداری از این کابوس...
 و نمی­دانم که آیا قبل­ترها، وقتی خیابان­ها و دستان من سبز بودند، یک کابوس مرا خواب می­دیده است؟
 و آیا کنون بیداریش پایان من است؟
 یا من کابوس را خواب دیده­ام و هنوز به انتظار صبح در خواب راه می­روم..

۲ نظر: