۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

بارالها؟ قاشق داری؟!*

زندگی همین قاشق‌های یافت‌نشده‌ است برای رفتن..

*آدمی هستم که تازه کلاه قرمزی دیده و دنبال قاشق می‌گرده که گاهی وقتا در بره...:)

۲ نظر: