۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

سیب وسوسه‌گر (2)

از حوا خندهام میگیرد که عریانی پنهان میکرد و از حافظ که منتظر میماند تا انگورها شراب شوند!

۱ نظر: