۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

آزادی، دو نفرمیدان آزادی
هتل بزرگ آزادی

*
دروغی مضحک!
میدانی که یک راست به انقلاب می رسد 
و هتلی که از پنجره هایش، چشم انداز اوین پیداست

۲ نظر: